រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បរទេស

 រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បរទេស 

         ដោយសារទ្វីបត្រូវបានបែងចែកជា ៧ ធំៗ ដូចនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បរទេស ក៏ត្រូវបានបែងចែក​ជា ៧ ផងដែរដែលមានដូចជា ទ្វីបអាស៊ី ទ្វីបអាហ្រ្វិក ទ្វិបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាមេរិកខាងជើង ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង ទ្វីបអូស្ត្រាលី និង ទ្វីបអង់តាកទិច។

 

+ ទ្វីបអាស៊ី

1.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសចិន

2.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសឥណ្ឌា

3.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសជប៉ុន

4.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

5.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអ៊ែល

6.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់

7.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង

8.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអារ៉ាប់

9.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសសិង្ហបូរី

10.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

11.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសព្រុយណេ

12.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសថៃ

13.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសវៀតណាម

14.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

15.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសឡាវ

16.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

17.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសភីលីពីន

18.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសទីម័រខាងកើត

19.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសម៉ុងហ្គាលី

20.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសបង់ក្លាដេស

21.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអាហ្កានីស្ថាន

22.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសណេប៉ាល់

23.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង

24.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសគុយវ៉ែត

25.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

26.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអូម៉ាន់

27.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសស៊ីព្រួស

28.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសស្រីលង្ការ

29.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសបុរី

30.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហ្សកដង់

31.  ...


+ ទ្វីបអាហ្រ្វិក

1.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអេហ្ស៊ីប

2.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហ្សែមបៀ

3.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសលីបយ៉ា

4.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអ៊ុយហ្កានដា

5.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង

6.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអេជូពី

7.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហ្សីមបាវ៉េ

8.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកែនយ៉ា

9.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសទុយនេស៊ី

10.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសស៊ូម៉ាលី

11.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសសេនេហ្កាល

12.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកុងហ្គោ

13.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសឆាត

14.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសប៉ូរ៉ាន់ឌី

15.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសម៉ាលី

16.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអាល់ហ្សេរី

17.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិច

18.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសរ៉ា្វន់ដា

19.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកូម៉ូរ៉ូស

20.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកាម៉ារ៉ូន

21.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសម៉ូហ្សុំប៊ិច

22.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអង់ហ្គូឡា

23.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសម៉ាដាហ្កាស្កា

24.  ...


+ ទ្វីបអឺរ៉ុប

1.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសបារាំង

2.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអង់គ្លេស

3.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអាឡឺម៉ង

4.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអ៊ីតាលី

5.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ

6.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសប៊ុយហ្ការី

7.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសប៉ូឡូញ

8.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសព័រទុយហ្កាល

9.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសដាណឺម៉ាក

10.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហ្វាំងឡង់

11.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហុងហ្ការី

12.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសឡែតវៀ

13.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ីក

14.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសស៊ីព្រូស

15.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអេស្តូនៀ

16.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសក្រិច

17.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអៀកឡង់

18.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសលីធូអាណា

19.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសលុចហ្សុំបួរ

20.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអូស្រ្ទៀ

21.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសម៉ាល់តា

22.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសរ៉ូម៉ានី

23.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសស្លូវែនៀ

24.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសស៊ុយអែត

25.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋស៊ៀក

26.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសនីឌ័រឡែន

27.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសស្លូវវ៉ាគី

28....


ទ្វីបអាមេរិចខាងជើង

1.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអាមេរិច

2.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសម៉ិចស៊ីកូ

3.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកាណាដា

4.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសបាបាដូស

5.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសនីហ្ការ៉ាហ្គ័រ

6.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសប៉ាណាម៉ា

7.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសគុបា

8.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអេស្លាវ៉ាដ័រ

9.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហ្គ្រីនីដា

10.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហុងដូរ៉ាស់

11.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋដូមីនីកា

12.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសបាហាម៉ាស់

13.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសបែលលីស

14.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសប៉ារ៉ាហ្កាយ

15.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសដូមីនីកា

16.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកុតេម៉ាឡា

17.  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហាយទី

18.  ...


+ ទ្វីបអាមេរិចខាងត្បូង

1.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអាហ្សង់ទីន

2.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទទេសប្រេហ្ស៊ីល

3.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសកូឡុំបៀ

4.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអេក្វាឌ័រ

5.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្កាយ

6.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសឈីលី

7.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសបូលីវៀ

8.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសប៉េរ៉ូ

9.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសហ្គូយ៉ាណា

10.  ...


+ ទ្វីបអូស្រ្តាលី

1.     រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី

2.     ...

+ ទ្វីបអង់តាកទិច ( ពុំទាន់រកឯកសារបញ្ជាក់ ) ។

  1.     ...


         ចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការ ឬស្ថាប័នអន្តរជាតិ មានដូច​ជា ៖

1.    អង្គការសហប្រជាជាតិ

2.    សហភាពអឺរ៉ុប

3.    សមគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍

4.     ...

 

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

      Website                ៖ https://www.lawlyheng.com

      Gmail                   ៖ lawlyheng@gmail.com

      Pages FB              ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

      ACC Telegram      ៖ https://t.me/httpstmeLawlyheng

      Group Telegram    ៖ https://t.me/lawlyheng/joinchat/

      Youtube                ៖ https://www.youtube.com/lawlyheng

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post