បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីច្បាប់ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣​

 ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវប្រធានបទ ៖ បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីច្បាប់ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣​

Youtube ៖ https://youtu.be/loNXOymnjHc


ខ្លឹមសារនៃការបច្ចុប្បន្នភាព ស្តីពី ច្បាប់ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣មានដូខាងក្រោម ៖

១-ច្បាប់ជាតិ

១.១.ច្បាប់ដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យ ៖

១.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

២.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មអាស៊ាន

១.២.ច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើ ៖

១. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត

២. ក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ

៣. ច្បាប់ស្ដីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ

៤. ច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្ម

៥. ច្បាប់ទាំង ៦ ទាក់ទងវិស័យថាមពលអគ្គិសនី

១. ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ អេឡិកទ្រីខល ផៅវ័រ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍ វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឫស្សីជ្រុំកណ្តាល អានុភាព ៧០មេហ្កាវ៉ាត់ ផ្គួបគ្នាជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនី ស្ទឹងវាលថ្មកំបុត អានុភាព ១០០មេហ្កាវ៉ាត់ ខេត្តកោះកុង

២. ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ឡាក់ឃី សូឡា ផៅវ័រ ឯ.ក សម្រាប់ គម្រោងអភិវឌ្ឍ ស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព ៨០មេហ្កាវ៉ាត់ ខេត្តព្រៃវែង

៣. ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់ គម្រោងអភិវឌ្ឍ ស្ថានីយ ផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព ១៥០មេហ្កាវ៉ាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

៤. ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍ ស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព ៦០មេហ្កាវ៉ាត់ ខេត្តស្វាយរៀង

៥. ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោង អភិវឌ្ឍស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ អានុភាព ៦០មេហ្គាវ៉ាត់ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

៦. ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្ទឹង មេទឹក ហាយដ្រូផៅវ័រ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនី ស្ទឹងមេទឹក អានុភាព១៥០មេហ្កាវ៉ាត់ ខេត្តកោះកុង

 

២-ច្បាប់នៅបរទេស

១. ច្បាប់ស្តីពីមាតិកាព័ត៌មានអនឡាញ (Online News Act) ឬ សេចក្តីពា្រងច្បាប់ House Of Commons C-18

២. ច្បាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេស

៣. ច្បាប់ស្តីពីរឹតបន្តឹងលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត្ត AI

៤. ច្បាប់ហាមប្រាមការវះកាត់ប្តូរភេទ

៥. ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

៦. ច្បាប់ស៊ើបអង្កេត (IPA)

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram  https://t.me/lawlyheng

Tele Acc  https://t.me/lyhenglaw

Pages FB  https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube  https://www.youtube.com/@lawlyheng1689

Website  https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!

Post a Comment

Previous Post Next Post