វិមតិសង្ស័យ

វិមតិសង្ស័យ

វិមតិសង្ស័យ ជាពាក្យមួយដែលមេធាវីជាទូទៅនិយមប្រើនៅចំពោះមុខតុលាការ ដើម្បីឱ្យ​មាន​ការលើក​លែង​បទចោទប្រកាន់ ឬដោះលែង កូនក្តីរបស់ខ្លួនជាជនជាប់ចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ​។ ព្រោះ​វិមតិសង្ស័យមានន័យថាការរកឃើញពុំគ្រប់​ជ្រុងជ្រោយនៃធាតុផ្សំបទល្មើស ដែល​ចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គល។

​​​​មូលដ្ឋាន​ច្បាប់កំណត់ពី វិមតិសង្ស័យ​គឺ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ដែលជា​ច្បាប់​​​កំពូល កំណត់ថា “វិមតិសង្ស័យ ត្រូវ​បានជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ជនជាប់ចោទ”។[1] ចំណែកក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ចែងថា “វិមតិសង្ស័យ​ត្រូវ​តែ​​បាន​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់ជនជាប់ចោទ​ជានិច្ច”។[2]

មូលហេតុបង្កើតជាគោលការណ៍វិមតិសង្ស័យ ត្រូវ​បានជាប្រយោជន៍​ដល់​ជនជាប់​ចោទ មកពីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ​​ត្រូវបកស្រាយតឹងរ៉ឹង, មានការសង្ស័យ អាចមានការចន្លោះប្រហោង, ការដាក់ទោស​ខុស ជាការទម្លាក់កំហុសដ៏ធំ, មនុស្ស​មានតម្លៃណាស់ក្នុងសង្គម, និងជាការដាស់តឿនស្មារតី​មន្ត្រីតុលាការ​ទាំងអស់​​ឱ្យខិតខំប្រឹងប្រែង​បង្ហាញពី​ពិរុទ្ធភាព​របស់ជននោះ។

ដើម្បីដឹងថារូបភាពវិមតិសង្ស័យបែបណា គឺត្រូវពិនិត្យថាមានគ្រប់ធាតុផ្សំបទល្មើសដែរ ឬទេ។ ប្រសិន​​បើ​ខ្វះ​ធាតុផ្សំនៃបទល្មើស ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានវិមតិសង្ស័យ នាំឱ្យពុំមាន​ភស្តុតាង​ថា​ជន​នោះ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស។ តួយ៉ាង គ្មានវត្ថុតាង​បញ្ជាក់ គ្មាន​ទំនាក់ទំនងហេតុផល ជនជាប់ចោទ​​មិន​នៅ​កន្លែង​កើតហេតុ ទើបនាំឱ្យតុលាការ​យល់​ថា​រូបភាព វិមតិសង្ស័យ ត្រូវបានកើតឡើង។

នៅពេលរកឃើញ វិមតិសង្ស័យ មានអានុភាព​នាំ​ឱ្យ​ចៅក្រមជំនុំជម្រះសម្រេចថា​គ្មាន​ទោស ឬការកែប្រែ​​បទល្មើស ការបន្ថយ​ស្ថានទម្ងន់ទោស ជាដើម។ មួយវិញទៀតអានុភាពរបស់វិមតិសង្ស័យ អាចនាំឱ្យមានការប្តឹងបក​វិញ​ផងដែរ។ ចំណែកការបង្ហាញអំពីវិមតិសង្ស័យ គឹត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាជាការ​ដាក់ភស្តុតាង​ជូន​តុលាការ​​​ពិនិត្យ។ ការដាក់​ភស្តុតាងជូនតុលាការពិនិត្យ គឺអាចជូនបានដោយសេរី។

វិមតិសង្ស័យ គួរត្រូវបានពន្យល់ ផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យបានទូលំទូលាយដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ឱ្យបាន​ដឹងឮគ្រប់ៗគ្នា ព្រោះអាចជួយ​ឱ្យមនុស្ស​ស្លូតត្រង់ ជនពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស រួចផុតពីការចោទប្រកាន់ និងមិនជាប់​ពន្ធនាគារ។ សម្រាប់​អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវតែមានឆន្ទៈខ្ពស់កំណត់ថាមាន ឬគ្មាន វិមតិសង្ស័យ នៅក្នុង​សំណុំរឿង​ របស់ខ្លួន។

វិមតិសង្ស័យ


ទាញយកជំនួយស្មារតី វិមតិសង្ស័យ ជាPDF ៖ https://t.me/lawlyheng/490

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram ៖ https://t.me/lawlyheng

Tele Acc ៖ https://t.me/lyhenglaw

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ![1] មាត្រា ៣៨ កថាខណ្ឌទី៥ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣។

[2] មាត្រា ៣៥១ កថាខណ្ឌទី១ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ២០០៧។

Post a Comment

Previous Post Next Post