ស្ថាប័នជាតិ

 

ស្ថាប័នជាតិ

 

ស្ថាប័ន គឺកន្លែងដែលមានការរៀបចំឡើង ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំសង្គម។ ស្ថាប័ន អាចត្រូវបានរៀបចំឡើងជាផ្នែកជំនួយដល់កិច្ចការក្រសួង។ ជាក់ស្តែងស្ថាប័ន​មានច្រើនប្រភេទ គឹអាស្រ័យទៅលើបរិបទសង្គម ។ ស្ថាប័នត្រូវបង្កើតឡើងដោយ​ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងសេចក្តីសម្រេច។ សូមបង្ហាញស្ថាប័នមួយ​ចំ​នួន​ដូចខាងក្រោម ៖

         ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

         ក្រុមប្រឹក្សាយោធា

         ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង វប្បធម៌

         ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឈន៍កម្ពុជា

         ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់​....

         គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

         គណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គ

         គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់គ្រប់គ្រងសកម្មភាពការងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស...

         គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

         គណៈកម្មាធិការជាតិបរិស្ថាន និងសុខភាព

         គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

         គណៈកម្មាធិការសកម្មផាពគោលនយោបាយលើល្ទួសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម...

         គណៈមេធាវី

         ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

         រដ្ឋាករទឹកស្វយ៍តក្រុងភ្នំពេញ

         រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

         សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

         អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា

         អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជា...

         អគ្គិសនីកម្ពុជា

         អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

         អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល...

         អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី

         អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន

         អាជ្ញាធរជាតិអប្បរា

         អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន...

         ឧត្តមក្រុងមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

         ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិ...

         ....

 

យោលបល់ពិចារណា

§ តើអ្វីទៅជាស្ថាប័ន?​

§ ហេតុអ្វីបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័ន?

§ អ្វីទៅជាគោលដៅ គោលបំណង ចក្ខុវិស័យ មុខងារ ភារកិច្ច បេសកម្ម រចនាសម្ព័ន្ធ វិសាលភាព អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន អគ្គាធិការដ្ឋាន អង្គការលេខ ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ខុទ្ទកាល័យ របស់ស្ថាប័ននីមួយៗ?

§ តើស្ថាប័ននៅកម្ពុជាយើងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅ?

§ ស្ថាប័ននីមួយៗហាក់បីកំពុងជួបបញ្ហាមន្ត្រីឬបុគ្គលិកអត់មកធ្វើការ?

§ កម្រិតធនធានមនុស្សនៅស្ថាប័ននីមួយៗយ៉ាងដូចម្តេច?

§ តើស្ថាប័ននីមួយៗត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយអ្វីខ្លះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ?

§ តើលោក-លោកស្រីចង់ដឹងអ្វីខ្លះដែលទាក់ទងនិងស្ថាប័នឲ្យបានលម្អិត?

     § តើលោក-លោកស្រីត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះដែលទាក់ទងនិងស្ថាប័ននីមួយៗ?

     § តើលោក-លោកស្រីដឹងថាស្ថាប័ននីមួយៗវិវត្តដល់ដំណាក់កាលណា? មានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេច?

         ឯកសារដែលលោក-លោកស្រីអាចទាញបាន ៖

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website            https://www.lawlyheng.com

     Gmail               lawlyheng@gmail.com

     Pages FB          https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     https://t.me/httpstmeLawlyheng

     Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube             https://www.youtube.com/lawlyheng

        

Lawlyheng សូមអរគុណ អរគុណ ។ 

Post a Comment

Previous Post Next Post